• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Etik och klagomål arkiv

Här hittar du SAG:s etiska regler och klagomålsprocedur som berättar hur du som klient ska göra om du känner att bemötandet mot dig varit tvivelaktigt etiskt. Varje enskild medlem i SAG har förbundit sig att följa våra etiska regler. Ett särskilt etikråd, fristående från föreningens styrelse, är utsett att ta emot och behandla eventuella klagomål. En medlem som uppträder oetiskt kan enligt föreningens stadgar uteslutas ur SAG.

Etik och klagomål filer

Etiska regler 2015

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Klagomålsprocedur

Senast uppdaterad 06 juni 2015