Workshops // Kurser // Gestaltevent

Autenticitet, Passion och Självkänsla

Av Petra Lindblom • måndag 10 juli 2017 till fredag 14 juli 2017 Workshops // Kurser // Gestaltevent

Autenticitet, Passion och Självkänsla

Utveckling av dina personliga resurser. Stärk dina förmågor i de områden som är relevanta för dig: Närvaro: Intuition,Kontakt Intimitet Empati Mottaglighet Engagemang, Skärpa
/Gränser: Konfrontation Tydlighet Handlingskraft Genomslagskraft Beslutsamhet Kreativitet: Innovation...

Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund

Av Stina Stemme • från torsdag 07 september 2017 Workshops // Kurser // Gestaltevent

Personlig utveckling på gestaltmetodisk grund

Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra.