Styrelse & Valberedning

SAG är en medlemsförening som förutsätter att vi hjälps åt med att administrera och utveckla föreningen, vi välkomnar därför dig som vill delta i styrelsearbetet! Kontakta valberedningen i god tid innan årsmötet och anmäl ditt intresse!

Styrelse

Valda år-

2021 – Thomas Sonefors: Ordförandekontakta Tomas
2021 – Helena Meering: Sekreterare kontakta Helena
2021 – Pia Svorono
kontakta Pia
2020 – Mia Rotberg kontakta Mia
2020 – Philip Ronne:Web/Medlemmar kontakta Philip

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2021 – Christel Segander kontakta Christel
2021 – Annalena Ståhl kontakta Annalena

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se

Revisorer

2021 – Fredrika Sandell kontakta Fredrika
2021 – Lars Övling kontakta Lars