Styrelse & Valberedning

Styrelse

2019 – Linda Geitner: Studentrepresentation kontakta Linda
2019 – Sima Hassanein: Eventansvarig kontakta Sima
2018 – Agneta Wallin: Ordförande/EAGT-representant 
kontakta Agneta
2018 – Sari Scheinberg: FoU/EAGT-representant kontakta Sari
2013 – Mika Becker Laurent: Kassör/Web/Medlemmar kontakta Mika

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2019 – Ann Eberstein kontakta Ann
2019 – Jan Halling kontakta Jan

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se

Revisorer

2019 – Pia Svorono kontakta Pia
2019 – Eva MacArthur kontakta Eva