Auktorisationsperiod IV, 2021-2023

Auktorisationsperiod III avslutades 31 december 2020. Vi är nu inne på period IV, viktigt att du börjar spara dina underlag för denna period, om du inte redan gör det!

Underlagen för period IV ska täcka tiden 1 januari 2021 till 31 december 2023. Från våren 2023 kommer du att kunna börja att ladda upp dokument här på hemsidan.

Varför auktorisera dig?

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter är en förening för oss som vill verka som psykoterapeuter med gestaltinriktning och en av de viktigaste funktionerna för föreningen är att genomföra en auktorisation av sina medlemmar. Detta för att utåt mot både nuvarande och kommande klienter kunna visa upp att det finns en trygghet och kvalitetssäkring när man går hos någon av våra auktoriserade medlemmar, men också internt, att vi vet att våra kollegor har samma krav på sig som vi själva har. Auktorisationen är helt enkelt ryggraden för SAG.

Vi är ingen “granskningsmyndighet”, SAG har inga krav på vilken typ av fortbildning/handledning du har, det är du som avgör vad som är meningsfullt i ditt arbete. Får du problem, hör av dig så hittar vi en gemensam lösning! Fattas det timmar, få inte panik, kontakta oss! Vi gör en plan tillsammans. Vi vill självfallet inte förlora medlemmar, det är inte vad detta går ut på – tvärtom vi månar om att bygga vår kvalitetssäkring, för både din skull och för våra klienter.

Här kan du läsa SAG:s Riktlinjer för Handledning och Fortbildning» om du funderar på hur vi tänker.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *