Årsmötesprotokoll och Stadgar arkiv

Här kan du läsa protokoll från SAG:s årsmöten. Det tidigaste är daterat våren 2010. Du kan även ladda ner och läsa föreningens stadgar

Årsmötesprotokoll och Stadgar filer

Protokoll Årsmöte 2010

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Protokoll Årsmöte 2011

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Protokoll Årsmöte 2012

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Protokoll Årsmöte 2013

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Protokoll Årsmöte 2014

Senast uppdaterad 06 juni 2015

Protokoll Årsmöte 2015

Senast uppdaterad 19 mars 2016

Protokoll Årsmöte 2016

Senast uppdaterad 18 mars 2017

Protokoll Årsmöte 2017

Senast uppdaterad 10 februari 2018

Protokoll Årsmöte 2018

Senast uppdaterad 07 oktober 2018

Protokoll Årsmöte 2019

Senast uppdaterad 23 januari 2020

Protokoll Årsmöte 2020 (Del 1 avbrutet)

Senast uppdaterad 28 september 2020

Protokoll Årsmöte 2020 (Del2 återupptaget)

Senast uppdaterad 28 september 2020

Protokoll Årsmöte 2021

Senast uppdaterad 08 december 2021

Protokoll Årsmöte 2022

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Protokoll Åsrmöte 2023

Senast uppdaterad 15 Maj 2023

Stadgar reviderade 2019

Senast uppdaterad 29 oktober 2020