Årsmötesprotokoll och Stadgar arkiv

Här kan du läsa protokoll från SAG:s årsmöten. Det tidigaste är daterat våren 2010. Du kan även ladda ner och läsa föreningens stadgar

Årsmötesprotokoll och Stadgar filer

Verksamhetsplan för SAG 2020-21

Senast uppdaterad 26 oktober 2020