Etik och klagomål arkiv

Här hittar du SAG:s etiska regler och klagomålsprocedur som berättar hur du som klient ska göra om du känner att bemötandet mot dig varit tvivelaktigt etiskt. Varje enskild medlem i SAG har förbundit sig att följa våra etiska regler. Ett särskilt etikråd, fristående från föreningens styrelse, är utsett att ta emot och behandla eventuella klagomål. En medlem som uppträder oetiskt kan enligt föreningens stadgar uteslutas ur SAG.

Etik och klagomål filer

Etiska Riktlinjer

Senast uppdaterad 27 september 2022

Klagomålsprocedur

Senast uppdaterad 11 oktober 2021