Medlemsskap arkiv

Här hittar du ansökningshandingar för medlemsskap i SAG. Vi tillhandahåller två former av medlemsskap för verksamma gestaltterapeuter - fullt medlemsskap och studentmedlemsskap. Stödmedlemsskap kan sökas av person som ej är yrkesverksam som gestaltterapeut, men som vill stödja såväl föreningen som det svenska gestaltfältet. Vill du ha ett stödmedlemsskap ta kontakt med medlem@gestaltterapeuterna.se så tar vi det den vägen. 

Vad som gäller respektive medlemsform för den som är verksam kan du läsa i dokumenten nedan. Sedan 2015 har föreningen infört hedersmedlemsskap, en hedersmedlem utses av styrelsen och är inget medlemsskap som kan sökas.

Medlemsskap filer

Ansökningsformulär fullt medlemsskap

Senast uppdaterad 17 Maj 2018

Ansökningsformulär studentmedlemsskap

Senast uppdaterad 17 Maj 2018

Att vara medlem i SAG

Senast uppdaterad 12 februari 2020