Etik

Att kvalitetssäkra den gestaltterapi som våra medlemmar utövar är en viktig del av SAG:s verksamhet. Föreningen har etiska regler som varje medlem förbundit sig att följa. Ett särskilt etikråd, fristående från föreningens styrelse, är utsett att ta emot och behandla eventuella klagomål från klienter. En medlem som uppträder oetiskt kan enligt föreningens stadgar uteslutas ur SAG.

Om du undrar något eller är missnöjd så finns det i första skedet två vägar att gå, den ena är en möjlighet att konsultera Etikrådet, den andra är att direkt sända in ett formellt klagomål. Klienten uppmanas att i första hand söka en dialog med Etikrådet.

Vill du nå hela rådet använder du e-posten etikradet@gestaltterapeuterna.se
Ladda ned och läs SAG:s Etiska regler & SAG:s Klagomålsprocedur