Fördjupning

Här hittar du lite längre artiklar författade av internationella kliniker, teoretiker, forskare och tänkare som reflekterar eller gör studier runt olika begrepp, teorier eller fenomen inom gestaltfältet.

Artiklar om gestaltterapi

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser kärlek som uppstår i terapirummet i artikeln “Is Oedipus Still Necessary in the Therapeutic Room? Sexuality and Love as Emerging at the Contact-Boundary in a Situational Field“. (Gestalt Review, 2009)

Philip Lichtenberg (PhD) reflekterar runt aggressioner i artikeln “Inclusive and Exclusive Aggression: Some (Gestalt) Reflections”. (Gestalt review, 2012)

Hur uppstår förändring? Den amerikanske psykiatern och gestaltterapeuten Arnold Beissers (MD) text om förändringsparadoxen “The paradoxical theory of change” (1970) är en av de texter gestaltterapeuter allra oftast refererar till. 

Joseph Melnick (PhD) och Susan Roos (PhD) utmanar i “The Myth of Closure” idén om att ofullständigt avslut, kopplat till sorg och förlust, skulle leda till neuroser eller försämrad förmåga att leva i nuet. (Gestalt review, 2007)

Den italienska gestaltterapeuten Gianni Francesetti (PhD) rör sig från det individualistiska psykopatologiska tänket till ett radikalt relationellt perspektiv i artikeln “From individual symptoms to psychopathological fields – Towards a field perspective on clinical human suffering”. (British Gestalt Journal, 2015)

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *