Information för genomförande av studien

OBS! Deltar du i studien som terapeut ska du välj till taggen “CORE-studien” och lägga till inriktningen “Deltar i forskningsstudien CORE” så att de klienter som vill bidra till forskningen kan hitta dig!

Här hittar du formulären, användarmanualen för ifyllande av data, infoblad till dina klienter och en filmupptagning från Rolf Holmqvists CORE-info-dag i Stockholm i juni. 

Klicka här» 
Se den tre timmar (2:52:31) långa informationsfilmen från CORE-dagen i Stockholm, juni 2014.

• Du fyller i två formulär per klient, ett bedömningsformulär vid första terapitillfället och ett avslutningsformulär vid den sista avslutande terapisessionen, om hur du uppfattar klientens tillstånd och beskriver vilken terapi hen får/fått. Du fyller också i ett formulär efter varje samtals-session. Precis som din klient.

Logga in till CORE-studien»

• Vi behöver bli flera terapeuter i studien, det är fortfarande öppet att haka på studien!
• Du behöver inte ha många klienter för att delta, det viktiga är att vi tillsammans samlar cirka 200 case.  
• Deltar du redan i studien glöm för allt i världen inte att varje ny klient ska tillfrågas om deltagande. Det är lika viktigt att dokumentera dem som tackar nej som de som tackar ja. Även de som väljer att avstå ska registreras för att studien ska blir reliabel.

Lycka till! Och dra dig inte för att vända dig direkt till någon av oss i projektgruppen med dina frågor!

Projektgruppen
Rolf Holmqvist, Professor i klinisk psykologi, Linköpings Universitet Tel: 0700-89 57 61  E-post: rolf.holmqvist@liu.se
Mika Becker Laurent, Aukt Gestaltterapeut, styrelsemedlem i SAG Tel:0708-72 16 93 Epost: hej@mikabecker.se
Jojo Tuulikki Oinonen, Aukt. Gestaltterapeut, Ordförande i SAG Tel: 0708-32 31 35  E-post: jojo@skam.nu 
Petra Juneholm, Aukt. Gestaltterapeut och FoU-ansvarig i SAG Tel: 0707-93 59 00  Epost: petra@contactvis.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *