gestaltinformation-logo

Länkar

Länkar

Här hittar du länkar till olika organisationer, utbildningsinstitut eller sidor vi tror kan vara av intresse. Om någon av länkarna leder till tomma sidor, eller du tycker att någon saknas, skicka ett mejl till vår webmaster»

Artiklar om gestaltterapi

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser kärlek som uppstår i terapirummet i artikeln “Is Oedipus Still Necessary in the Therapeutic Room? Sexuality and Love as Emerging at the Contact-Boundary in a Situational Field“. (Gestalt Review, 2009)

Philip Lichtenberg (PhD) reflekterar runt aggressioner i artikeln “Inclusive and Exclusive Aggression: Some (Gestalt) Reflections”. (Gestalt review, 2012)

Hur uppstår förändring? Arnold Beissers text om förändringsparadoxen “The paradoxical theory of change” (1970) är en av de mer refererade bland gestaltteraepeuter. 

Joseph Melnick (PhD) och Susan Roos (PhD) utmanar i “The Myth of Closure” idén om att ofullständigt avslut, kopplat till sorg och förlust, skulle leda till neuroser eller försämrad förmåga att leva i nuet. (Gestalt review, 2007)

Gianni Francesetti (PhD) rör sig från det individualistiska psykopatologiska tänket till ett radikalt relationellt perspektiv i artikeln “From individual symptoms to psychopathological fields – Towards a field perspective on clinical human suffering”. (British Gestalt Journal, 2015)

Gestalt i Sverige

gestaltinformation-logoGestalt i Sveriges sida kan du söka och hitta organisationskonsulter och gestaltutövare som inte har auktorisation via SAG. DÄr kan du ta del av det som sker inom gestltfältet i hela Sverige.

Utbildningsinstitut (EAGT)

ga-logoGA – Gestaltakademin (Sverige) Utbildningsinstitut med treårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser och kortare kurser i personlig utveckling.

GISgis-logo – Gestaltalt Institut of Scandianvia (Danmark) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

norge-ngi-logoNGI – Norsk Gestaltinstitut (Norge) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

Yrkesföreningar i Norden

ngf-logoNGF – Norsk Gestaltterapeut Förening grundades 1989. Föreningens kärnområde är att säkra kvaliteten för säväl terapeuter som klienter, utarbeta stadgar och etiska regler. Ger ut tidskriften Magasinet Gestalt med 2 nummer per år som du kan ladda ner.

finland-storlogoFinlands Gestaltterapi rf (Suomen Hahmoterapiayhdistys ry) grundades 1993. Föreningens uppgift är att fungera som länk mellan olika gestaltterapeuter och personer som utbildar sig till gestaltterapeuter.

DAGT.jpgDAGT – Gestaltföreningen i Danmark är en intresseförening som samlar danmarks gestalttterapeuter. Föreningen blev medlem i EAGT hösten 2011.

Internationella organisationer

EuropeEAGT – European Association for Gestalt Therapy EAGT är det organ som standardiserar SAG:s etiska regler, klagomålsprocedurer och krav på utbildningsstandard. EAGT lyder i sin tur under EAP (European Association for Paychotherapy). Här finner du också en samlad beskrivning av vad Gestaltterapi är (på engelska!)

AAGT-logoAAGT – The Association for the Advancement of Gestalt Therapy (USA) är en organisation som arrangerar konferenser och samlar kunskap inom gestaltfältet committed to the advancement of theory, philosophy, practice and research in gestalt therapy and its various applications.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *