Medlemsförmåner

Här hittar du som är medlem i SAG olika förmåner eller fördelar som ditt medlemsskap kan erbjuda dig som är auktoriserad.

Under din tid som auktoriserad är du fri att använda SAG:s logotyp i dina trycksaker, på din hemsida eller som signatur i den e-post du använder i din verksamhet. Vi tror att du använder dessa under ansvar och enbart så länge du är medlem.

Skriv gärna ut vår lilla folder som presenterar gestaltterapin på ett överskådligt och konkret vis. Lägg den på din mottagning och sprid den i dina nätverk. Under 2015 kommer vi också att producera en inlaga till foldern innehållande våra etiska regler, information om etikrådet och klagomålsprocedur.

  • Ansvarsförsäkring hos Gefvert» med förmånliga villkor för våra medlemmar.
  • Digital prenumeration på BGJ – British Gestalt Journal. Som inloggad medlem hittar du utgivna nummer under Dokument» Forskning, artiklar och tidskrifter»  Där hittar du även det norska Gestaltmagasinet.
  • Som medlem i SAG har du alltid 10% rabatt på fortbildningar som arrangeras av Gestaltakademin.
  • Möjlighet att marknadsföra kurser, grupper, föreläsningar, workshops och andra event som du medverkar i eller leder.

Behöver du en liten logga som signatur i din epost,
kan du ladda hem den här»
Den tryckbara vektoriserade loggan laddar du hem här»

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *