Fördjupning

Här hittar du lite längre artiklar författade av internationella kliniker, teoretiker, forskare och tänkare som reflekterar eller gör studier runt olika begrepp, teorier eller fenomen inom gestaltfältet.

Artiklar om gestaltterapi

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) skriver i The International Journal of Psychotherapy en artikel om hur gestaltterapin har utvecklats. The Relational turn of Gestalt Therapy Clinical Practice: From the “empty chair” to the “dance of reciprocity” in the field. (The International Journal of Psychotherapy, 2021)

Ruella Frank (PhD) är en av författarna i boken self A Polyphony of Contemporary Gestalt Therapists (Jean-Marie Robine ed 2016). Hennes kapitel Self in Motion kan du läsa här.

Norsk Gestalttidsskrift har en bredd i sina artiklar, här kan du läsa första numret från 2023. Under åren har de behandlat teman som trauma, ångest och kris, Här kan du göra en sökning på det tema som intresserar dig.

Hur uppstår förändring? Den amerikanske psykiatern och gestaltterapeuten Arnold Beissers (MD) text om förändringsparadoxen “The paradoxical theory of change” (1970) är en av de texter gestaltterapeuter allra oftast refererar till. 

Gestalt i media

Länkar

Forskning och utveckling