Forskning

Om du är intresserad av att ta del av forskning inom gestaltterapi och gestaltmetodik finns det ett europeiskt projekt som samlar forskning i en gemensam databas. Innehållet består av forskningsresultat och annan litteratur. Mer information kommer att läggas allt eftersom och förhoppningen är att det ska tillkomma material om till exempel forskningsmetodik eller öppna forskningsprojekt.

Här är The Gestalt Psychotherapy Research Database

Utveckling

Rolf Holmqvist om CORE

Scott Miller om forskning och terapi