Länkar

Gestalt i Sverige

gestaltinformation-logoPå Nätverket Gestalt i Sveriges sida kan kan du ta del av det som sker inom gestaltfältet i hela Sverige. Här finns massor av spännande artiklar, litteraturtips och videos att ta del av!

Utbildningsinstitut (EAGT)

GA – Gestaltakademin (Sverige) Utbildningsinstitut med treårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser och kortare kurser i personlig utveckling.

GIS – Gestalt Institut of Scandianvia (Danmark) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

NGI – Norsk Gestaltinstitut (Norge) Utbildningsinstitut med fyraårigt utbildningsprogram för gestaltterarepeuter, gestaltpraktiker i organisation, handledning, även grundkurser i personlig utveckling.

Yrkesföreningar i Norden

NGF – Norsk Gestaltterapeut Förening grundades 1989. Föreningens kärnområde är att säkra kvaliteten för säväl terapeuter som klienter, utarbeta stadgar och etiska regler. Ger ut tidskriften Magasinet Gestalt med 2 nummer per år som du kan ladda ner.

Finlands Gestaltterapi rf (Suomen Hahmoterapiayhdistys ry) grundades 1993. Föreningens uppgift är att fungera som länk mellan olika gestaltterapeuter och personer som utbildar sig till gestaltterapeuter.

Internationella organisationer

EAGT – European Association for Gestalt Therapy EAGT är det organ som standardiserar SAG:s etiska regler, klagomålsprocedurer och krav på utbildningsstandard. EAGT lyder i sin tur under EAP (European Association for Paychotherapy). Här finner du också en samlad beskrivning av vad Gestaltterapi är (på engelska!)

IAAGT – International Association for the Advancement of Gestalt Therapy (USA) är en organisation som arrangerar konferenser och samlar kunskap inom gestaltfältet committed to the advancement of theory, philosophy, practice and research in gestalt therapy and its various applications.