Om SAG

Om föreningen SAG

SAG startade 1994 och är idag en yrkesförening för gestaltterapeuter i Sverige med fokus på kvalitet, etik och utveckling. Föreningen har idag 115 auktoriserade medlemmar från hela Sverige.

Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter har till syfte att:

  • Sprida kunskap och kännedom om gestaltpsykoterapi och det gestaltterapeutiska förhållningssättet.
  • Värna om god kvalitet på våra medlemmars terapimottagningar och uppräthålla att de etiska reglerna följs.
  • Verka för fortutbildning och utveckling av våra medlemmar.
  • Genom kontakt med andra organisationer med gestaltterapeutisk inriktning såväl nationellt som internationellt främja samordning, utbildning och utveckling.

Gemensamt för våra medlemmar är att de har en minst 4-årig utbildning i Gestaltpsykoterapi från ett institut som är ackrediterat av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) eller har ansökt och godkänts som individuell medlem hos EAGT. Den övergripande organisationen EAGT är i sin tur medlem i EAP (European Association for Psychotherapy). Många av våra medlemmar har en Master of Gestalt Psychotherapy, en majoritet har också en akademisk bakgrund som beteendevetare, hälsovetare, socionom, psykiatriker, präst, psykolog, psykoterapeut, pedagog, journalist, skådespelare etc. Många har också erfarenhet från behandlingsarbete inom psykiatri eller behandlingshem.

Auktorisation

SAG ansvarar för auktorisation och kvalitetsäkring för sina medlemmar

  • minst 60 timmar kontinuerlig vidareutbildning/tre år
  • minst 15 timmar handledning/tre år
  • ansvarsförsäkring för klient/patientarbetet

Våra krav skapar trygghet för terapeut och klient

Genom krav på handledning och fortbildning värnar SAG om medlemmarnas yrkesskicklighet samt tillhandahåller
etiska riktlinjer och struktur för hur dessa ska följas.