Styrelse & Valberedning

SAG är en medlemsförening som förutsätter att vi hjälps åt med att administrera och utveckla föreningen, vi välkomnar därför dig som vill delta i styrelsearbetet! Kontakta valberedningen i god tid innan årsmötet och anmäl ditt intresse!

Styrelse

Valda år-

2023 – Cecilia Livmar Lundqvist: Ordförande kontakta Cecilia
2023 – Helena Mering: Sekreterare kontakta Helena
2023 – Tyrone Holmström kontakta Tyrone
2022 – Cecilia Falk kontakta Cecilia
2023 – Philip Ronne:Web/Medlemmar kontakta Philip

Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning