GDPR – villkor och personuppgifter i SAG

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning GDPR att gälla. SAG vill genom villkoren nedan lista vad det innebär för dig som som medlem och hur föreningen hanterar din personliga information.

Som medlem i SAG samlas följande uppgifter in om dig och sparas

 • Namn, adress, postadress (fakturaadress och/eller mottagningsadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsplats
 • Antal år i föreningen
 • Utbildningsinstitut, samt examensår
 • Intyg avseende fortbildning, handledning och ansvarsförsäkring kopplade till din auktorisation

När du ansöker om medlemskap i SAG skickas din ansökan till valda representanter i SAG:s styrelse som beslutar om att uppta dig som medlem. Genom att välja e-post som kommunikationskanal för din ansökan om medlemskap godkänner du att vi fortsatt använder e-post i kommunikationen med dig. Om du vill återta detta godkännande måste yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) meddelas skriftligen.

Om du inte vill skicka din medlemsansökan med okrypterad e-post kan du skicka den per post. Oavsett hur du ansöker om medlemskap godkänner du att vi för upp inhämtade uppgifter i en medlemsmatrikel samt att e-postadressen används för att distribuera föreningens nyhetsbrev via hemsidan. Medlemsmatrikeln lagras på SAG:s dropboxkonto där samtliga medlemmar i styrelsen kan ta del av dina kontaktuppgifter. Kontot på Dropbox är försedd med ett inloggningslösenord och skyddas mot obehörigas intrång. Uppgifter och intyg kopplade till dina auktorisation laddas upp och lagras i den digitala molntjänsten Zoho dit de styrelsemedlemmar som administrerar auktorisationen har tillgång. Kontot är skyddat med inloggningslösenord. Styrelsemedlems dator är försedd med individuellt lösenord. 

Begränsade uppgifter om dig som medlem publiceras vidare på hemsidan om du innehar en auktorisation eller ett studentmedlemsskap i SAG. Information om stödmedlem syns benkom för SAG:s styrelse.

Du behöver besöka din profil på SAG:s hemsida för att förvissa dig om att informationen om dig där är relevant och i enlighet med dina önskemål om offentlighet. 

Som auktoriserad medlem eller studentmedlem visas följande uppgifter om dig på SAG:s hemsida

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, verksamhetsort.

Som person eller verksamhet dit du vill få hänvisningar visas följande uppgifter om dig på SAG:s hemsida

 • Namn och/eller mottagningens namn samt relevanta yrkestitlar
 • Adress till dig och/eller mottagningen
 • Telefonnummer till dig och/eller mottagningen
 • Hänvisning till hemsida för dig och/eller mottagningen
 • E-postadress till dig och/eller mottagningen
 • Specialisering som medlem själv anger via taggar och som är sökbara för besökare på hemsidan
 • Information, foto och texter som du själv laddar upp eller ber annan 

Vid ansökan om auktorisations eller studenmedlemsskap godkänner du att vi lagrar information om dig i enlighet med de uppgifter du lämnar i din ansökan. Du godkänner också att uppgifterna kommuniceras vidare till den som hanterar och godkänner ditt medlemsskap. Kopior på intyg och underlag som uppfyller SAG:s krav på fortbildning, handledning och patientansvarsförsäkring sparas i tre år, (under innestående auktorisationsperiod) eller fram till dess att medlem kommit in med underlag som godkänts och kvalificerar för en ny auktorisationsperiod. 

Om du inte godkänner detta behöver du på eget initiativ kontakta SAG:s styrelse för att få instruktioner om hur din ansökan kan behandlas.

Föreningen har vidare gjort bedömningen att vi inte behöver ett dataskyddsombud. Detta beror på att vi inte är ett offentligt organ, såsom en myndighet eller motsvarande, och inte registrerar uppgifter som i övrigt inte kan anses vara offentliga. Styrelsen som helhet övervakar löpande att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Eventuella avvikelser kommer att rapporteras snarast till dig som berörd medlem och årligen rapporteras vid föreningens årsmöten.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller användas för andra ändamål än direkt kommunikation mellan SAG och dig som medlem. Genom att godkänna villkoren får du regelbunden del av medlemsinformation såsom nyhetsbrev, kallelser till möten och inbjudan till utbildningar.

Information om accepterande av villkor

Samtliga befintliga medlemmar får under maj ett utskick från SAG med information om att besöka denna sida med villkor.

Om du inte accepterar vår hantering av dina personuppgifter enligt ovanstående information ska du också mejla styrelsen@gestaltterapeuterna.se senast den 20 maj 2018 och be att uppgifterna raderas eller rättas. Ange då vilka uppgifter som ska raderas, rättas eller hanteras annorlunda.

Personer som blir medlemmar i föreningen efter 10 maj har automatiskt accepterat de nya villkoren enligt GDPR.

Villkorens giltighet

Villkoren har upprättats den 10 maj 2018.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *